จุดจําหน่าย / LOCATIONS

ร้าน โทรศัพท์ โสน

เอ็มโพเรียม Sportsmall ชั้น 2 

หน้าช็อปพูม่า

02-269-1775 สุขุมวิท
BananaRun สวนลุม 095-467-0880 สวนลุม
Hoops Station Siam Square one 02-252-2270 สยาม